Regionální svaz


Adresa

xxx

Bankovní spojení

xxx


Výkonný výbor RSHb Čechy Jih


Email: xxx
xxx - předseda
xxx - místopředseda
xxx - členové

Partneři českého hokejbalu